• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

ZAPISNIK SA XX REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA

ZAPISNIK SA XX REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „ROMANIJAPUTEVI“ SOKOLAC Dvadeseta redovna sjednica Skupštine akcionara A.D. „Romanijaputevi“ Sokolac, održana je dana 31.08.2023. godine (četvrtak) u Sokocu, u prostorijama direkcije Društva, sa početkom u 12:00 časova! U prilogu se nalazi zapisnik sa gore pomenute sjednice: