• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

Mirko Pandurević
Generalni
Direktor
Dragan Buloščić
dipl. inž. saobraćaja
Izvršni direktor
Branka Bulajić
dipl. pravnik
Rukovodilac pravne službe
Milada Radović
dipl. inž. građevinarstva
Tehnički rukovodilac tehničke pripreme
Zdravka Janjuš
dipl. ecc
Rukovodilac ekonomskog sektora
Miro Jovičić
dipl. inž. mašinstva
Tehnički rukovodilac RJ Mehanizacija
Nebojša Bečanović
dipl. inž. mašinstva
Tehnički rukovodilac na održavanju postrojenja