• Adresa: Podromanija bb
  71350 Sokolac, BiH

 • Telefon: +387 (57) 448 508
  romanijaputevi@gmail.com

KAMENOLOM

Kamenolom ili majdan je mjesto sa koga se obara ili vadi kamen, najčešće čvrsta stijena, radi korišćenja u rudarstvu, građevinarstvu i drugim granama privrede. Da bi kamenolom bio rentabilan, prethodno je potrebno izvršiti određena geološka ispitivanja, usvojiti metod iskopavanja, izbor i vrstu mehanizacije, a zatim odrediti dinamiku eksploatacije. Romanijaputevi AD su izvršili gore navedena istraživanja, koja su dala pozitivne nalaze. Posebnu pažnju smo posvetili očuvanju prirodne okoline, odredivši pogodna mjesta za odlaganje otpada (jalovišta).

Pored geoloških ispitivanja naš kamenolom je zadovoljio i ostale uslove:

  • vrstu, kvalitet i količinu korisne stijene
  • • mali nadsloj raspadine
  • • mali procenat otpada i nečistoće
  • • povoljan položaj prema području koje će se snadbijevati
   • transport i pristupačnost
  • • blizina električne energije