• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

ISTORIJA PREDUZEĆA

Preduzeće za održavanje, zaštitu, rekonstrukciju i izgradnju puteva AD ROMANIJAPUTEVI sa sjedištem u Podromaniji bb, osnovano je 15. maja 1992. godine sa osnovnim zadatkom da obezbijedi nesmetan i bezbjedan saobraćaj na putevima, kako u ljetnim tako i u zimskim uslovima, na sarajevsko-romanijskom platou i u gornje-drinskom području. Kada su mnogi razgrađivali ono što je ljudska ruka s mukom podizala, mi smo gradili, otimali od uništavanja mehanizaciju i opremu, da ne bi izgubili vezu sa budućnošću.

Ukupna dužina putne mreže održavanja magistralnih i regionalnih puteva iznosi preko 650 km. Preduzeće je rođeno u vrijeme umiranja, u vrijeme kada je ljudski život imao izuzetno malu cijenu, sa skromnom tehnikom, ograničenim materijalnim resursima i kadrovima. O tome najbolje svjedoči podatak da su u osnivanju učestvovala samo dva čovjeka.

Međutim, kako smo rođeni u pepelu na ledini, za samo 4-5 godina firma je doživjela izuzetno dinamičan razvoj. Zaposlila je veoma brzo 230-250 radnika, koliko nas i danas ima.

Naredne godine bile su vrijeme kada smo počeli da pristižemo daleko razvijenije od sebe. Nabavljena su mehanička sredstva i oprema za rad, stvorena efikasna organizacija poslovanja, što nas je uvelo u porodicu uspješnih preduzeća sa respektabilnim godišnjim bruto proizvodom.

Permanentnim usavršavanjem organizacije razvoja, AD ROMANIJAPUTEVI stasali su u složenu firmu od privrednih grana: saobraćajnih veza, građevinarstva i rudarstva. Ove grane su samostalne u izvršavanju svojih planova proizvodnje. Međutim, poslovno i rukovodno su komponovane u jednu organizaciono-rukovodnu cjelinu koja uspješno funkcioniše.