• Adresa: Podromanija bb
  71350 Sokolac, BiH

 • Telefon: +387 (57) 448 508
  romanijaputevi@gmail.com

SPISAK URAĐENIH POSLOVA

 

TUNELI I MOSTOVI:
 • • Sanacija tunela „Zvornik 1“ i „Zvornik2“ – opština Zvornik
 • • Sanacija tunela „Čeljigovići“ – Lapišnica
 • • Sanacija tunela br. 2, M2, dionica Podgorica-Kolašin, Crna Gora
 • • Sanacija tunela br. 8, M2, dionica Rožaje-Špiljani, Crna Gora
 • • Sanacija tunela br. 50, M18, dionica Plužine-Šćepan Polje, Crna Gora
 • • Sanacija tunela Kalovita brda na magistralnom putu M-5, opština Pale
 • • Rekonstrukcija mosta u naselju Gire, opština Sokolac
 • • Sanacija mosta preko rijeke Rzav u povratničkom naselju Okrugla, opština Višegrad
 • • Rekonstrukcija mosta u Ziličini, opština

ODRŽAVANJE PUTEVA:
 • • Redovno i zimsko održavanje i zaštita magistralnih i regionalnih puteva i putnih objekata na oblasti 8 u RS
 • • Redovno i zimsko održavanje i zaštita magistralnih i regionalnih puteva i putnih objekata na oblasti 9 u RS
 • • Zimsko održavanje puteva, opština Sokolac
 • • Održavanje lokalnih puteva, opština Sokolac
 • • Izrada horizontalne signalizacije, opštine Pale, Sokolac, Višegrad
 • • Rekonstrukcija saobraćajne signalizacije u

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA PUTEVA:
 • • Rekonstrukcija puta Sase – Višegradska banja – I faza, opština Višegrad
 • • Rekonstrukcija puta Sase – Višegradska banja – II faza, opština Višegrad
 • • Izgradnja saobraćajnice u naselju Garča, opština Višegrad
 • • Izgradnja trase lokalnog puta u MZ Bare, opština Sokolac
 • • Rekonstrukcija ulice Petra Kočića, opština Sokolac
 • • Rekonstrukcija i asfaltiranje ulica u naseljima Brdo i Sokolačke njive, opština Sokolac
 • • Rekonstrukcija ulice Stevana Sinđelića, opština Višegrad
 • • Rekonstrukcija gradskih ulica, opštine Rudo, Čajniče, Višegrad
 • • Rekonstrukcija lokalnih puteva, opštine Rudo, Čajniče, Višegrad
 • • Rekonstrukcija puta Nevačka – Brda, opština Han Pijesak
 • • Rekonstrukcija ulica Vuka Karadžića, B. i R. Radovića, Ive Andrića, Starine Novaka, Dr. Milenka Filipovića, II romanijske brigade i trotoara na ulicama u gradu, opština Sokolac
 • • Sanacija lokalnih i nekategorisanih puteva nakon poplava, opština Sokolac
 • • Sanacija ulice Isidore Sekulić, opština Pale
 • • Rekonstrukcija lokalnog puta Jelići-Oskoruša, opština Rudo
 • • Sanacija lokalnih puteva u MZ Kozići, opština Rogatica
 • • Asfaltiranje lokalnog puta u Gazijama, opština Rogatica
 • • Asfaltiranje puta u naselju Obrtići i ulica u gradu, opština Rogatica
 • • Asfaltiranje lokalnog puta Brankovići-Milkovići, opština Rogatica
 • • Rekonstrukcija lokalnog puta Rogatica – Živaljevina, opština Rogatica
 • • Izgradnja parking prostora u bloku 1, ulica Spasovdanska, opština Istočno Novo Sarajevo
 • • Rekonstrukcija lokalnog puta Trešnjevac-Rančići, opština Han Pijesak
 • • Rekonstrukcija ŠKP Okruglo-Lubarde, opština Rogatica
 • • Rekonstrukcija ŠKP Slatina-Božići, opština Rogatica
 • • Rekonstrukcija ŠKP Taomirov most-Šljivići, opština Rogatica
 • • Rekonstrukcija ŠKP Bašče-Studenac, opština Sokolac
 • • Rekonstrukcija ulice Univerzitetska, opština Pale
 • • Rekonstrukcija puteva, ulica i parkinga na području opštine – LOT 2, opština Han Pijesak
 • • Rekonstrukcija ŠKP Borike – Mandra, opština

OSTALA NISKOGRADNJA:
 • • Izgradnja infrastrukture u naselju Garča-I faza, opština Višegrad
 • • Rekonstrukcija pumpne stanice za vodosnabdijevanje u naselju Kopači, opština Novo Goražde
 • • Uređenje platoa, DOO Čajević – komerc Sokolac
 • • Izgradnja parking prostora ispred vojničkog groblja „Mali Zejtinlik“, opština Sokolac
 • • Regulacija korita rijeke Rzav – I faza, opština Višegrad
 • • Regulacija korita rijeke Rzav – II faza, opština Višegrad
 • • Sanacija upravne zgrade u Planama, ŠG „Visočnik“, opština Han Pijesak
 • • Rehabilitacija korita rijeke Miljacke, opština Pale
 • • Izrada AB rampe na regulaciji rijeke Rzav u Višegradu
 • • Izgradnja dijela kompleksa bazena u Višegradu
 • • Izgradnja igrališta u naselju Borač, opština Rogatica
 • • Izgradnja otvorenog bazena sa pratećim sadržajima – I faza, opština Rogatica
 • • Izgradnja otvorenog bazena sa pratećim sadržajima – I faza – nastavak, opština Rogatica
 • • Izgradnja konstrukcije objekta benzinske pumpe i vanjsko uređenje, BP Uvac, vl. Bojan Bujišić
 • • Izrada ležećih policajaca, opština Sokolac
 • • Izgradnja prilaza mrtvačnici u vojničkom groblju, opština Sokolac
 • • Radovi na sanaciji klizišta u naselju Garča, opština Višegrad