• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

PRIJEDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

Poštovani akcionari,

na donjem linku možete preuzeti Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja A.D. „Romanijaputevi“ Sokolac za 2022. godinu.