• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

ZAPISNIK SA XX REDOVNE SJEDNICE SKUPŠTINE AKCIONARA A.D. „ROMANIJAPUTEVI“ SOKOLAC

Dvadeseta redovna sjednica Skupštine akcionara A.D. „Romanijaputevi“ Sokolac, održana je dana 31.08.2023. godine (četvrtak) u Sokocu, u prostorijama direkcije Društva, sa početkom u 12:00 časova!

U prilogu se nalazi zapisnik sa gore pomenute sjednice: