• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

POLITIKA KVALITETA

Usmjerenost na zahtjeve, potrebe i očekivanja naših kupaca, krajnjih korisnika javnih puteva, te njihovo zadovoljstvo izvršenim radovima i uslugama, stanjem javnih puteva, su najvažnije vrijednosti prema kojima mjerimo i određujemo svoju ukupnu uspješnost

Našu mehanizacija i opremu sistemski osavremenjujemo kako bismo povećali efikasnost, djelotvornost i konkurentnost

Naši zaposleni su stručni, iskusni i istrajni, te spremni trajno se obrazovati i usavršavati. Etičnost, poštovanje i razumijevanje su osnov međuljudskih odnosa svih zaposlenih na svim nivoima u preduzeću

Sistemski usklađujemo svoje aktivnosti, radne procese i djelovanja na zaštitu životne sredine sa pozitivnom zakonskom legislativom

Preispitujemo uticaje naših aktivnosti i procesa na životnu sredinu i težimo da ih učinimo što manje škodljivim za životnu sredinu

Sa otpadom postupamo na zakonski utemeljen, ekološki i tehnološki prihvatljiv način

Podstičemo svakog zaposlenog i partnere koji će po potrebi raditi za preduzeće ili u njegovo ime, te sve zainteresovane strane da kreativno djeluju na poboljšanju kvaliteta i odnosa prema zaštiti životne sredine

U direktnim kontaktima sa naručiocima posla, lokalnom i širom zajednicom proaktivno djelujemo na njihov odnos prema zaštiti životne sredine, te nastojimo prihvatljivim predlozima podstaći ih na što manji negativni uticaj na životnu sredinu

Svoje kooperante smatramo partnerima sa kojima smo povezani zajedničkim interesima

Postavljamo sebi ambiciozne, ostvarljive i mjerljive ciljeve kvaliteta i zaštite životne sredine i nastojimo da svaki zaposleni i svaka osoba koja radi za preduzeće ili u njegovo ime prepozna svoju ulogu i korist od postizanja definisanih ciljeva

Sistem upravljanja kvalitetom i životnom sredinom integrišemo u cjeloviti poslovni sistem primjenjujući zahtjeve ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 standarda i usredsređeni smo na trajno poboljšanje njegove djelotvornosti, efikasnosti i efektivnosti

Ključ uspjeha

leži u sledećem:

Planiranju i doslednom sprovođenju politike kvaliteta i politike životne sredine

Naši zaposleni

su spremni da se trajno obrazuju i usavršavaju

Etičnost i poštovanje

su osnov međuljudskih odnosa svih zaposlenih

ZAŠTITA OKOLINE

Sa otpadom postupamo...

...na zakonski utemeljen, ekološki i tehnološki prihvatljiv način