• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

POZIV NA XX SKUPŠTINU AKCIONARA

Na sjednici održanoj 21.07.2023. godine, Upravni odbor je donio odluku kojom saziva XX redovnu – godišnju skupštinu akcionara A.D. Romanijaputevi – Sokolac, koja će se održati dana 31.08.2023. godine (četvrtak) u prostorijama Društva sa početkom u 12 časova. Predloženi Dnevni red i odluka o sazivanju, te ostali prateći materijali se nalaze u prilogu: