• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

LABORATORIJA

Kontrola kvaliteta u ROMANIJAPUTEVIMA AD je samokontrola, jer od toga zavisi uspješna referenca firme i zbog toga joj se posvećuje izuzetna pažnja. Jednako ozbiljno se kontroliše nabavljeni materijal i proizvod firme.

Najsavremenija laboratorija je u potpunosti omogućila ispitivanja po svjetskim standardima svih komponenti pojedinih materijala u proizvodnji.

Laboratorija raspolaže potrebnim resursima i kompetentnim osobljem, a primjenjujemo međunarodne ISO standarde.