• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

PROIZVODNJA

ROMANIJAPUTEVI AD raspolaže sa sledećim kapacitetima:

• 2 drobilična postrojenja, kapaciteta 45 m3 frakcije na sat

• 2 asfaltne baze, ukupnog kapaciteta 165 tona na sat

• 2 betonske baze, kapaciteta 18 m3 na sat po bazi

• vlastita laboratorija sa savremenom opremom

• savremeno opremljena mehanička radionica

• vlastita benzinska pumpa

• transportna sredstva neophodna za dosadašnja ostvarenja pružanja usluga

Što se tiče infrastrukture preduzeće se nalazi na magistralnom putu Ljubogošta – Sokolac – Han Pijesak – Zvornik i regionalnom putu Podromanija – Rogatica – Ustiprača.

Za skladištenje gotovih proizvoda obezbijeđen je plato, mada često ne dolazi do stvaranja većih količina zaliha. Sirovine se obezbjeđuju u vlastitim kamenolomima.