• Adresa: Podromanija bb
  71350 Sokolac, BiH

 • Telefon: +387 (57) 448 508
  romanijaputevi@gmail.com

SEPARACIJA

ROMANIJAPUTEVI AD, posjeduje dva drobilična postrojenja (Podromanija i Dub) ukupnog kapaciteta 45 m3 na sat. U ponudi imamo sledeće agregate:

  • 0-4 mm
  • • 4-8 mm
  • • 8-16 mm
  • • 16-31,5 mm
  • • 0-16 mm mješavina
  • • 0-31,5 mm mješavina
   • tampon
   • filer
   • lomljeni kamen 0-600
   • separisana jalovina
   • jalovina
   • 0-2 mm dorada
 • Za veće količine odobravamo poseban rabat.