• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

POZIV NA XX SKUPŠTINU AKCIONARA

POZIV NA XX SKUPŠTINU AKCIONARA Na sjednici održanoj 21.07.2023. godine, Upravni odbor je donio odluku kojom saziva XX redovnu – godišnju skupštinu akcionara A.D. Romanijaputevi – Sokolac, koja će se održati dana 31.08.2023. godine (četvrtak) u prostorijama Društva sa početkom u 12 časova. Predloženi Dnevni red i odluka o sazivanju, te ostali prateći materijali se

PRIJEDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA

PRIJEDLOG ODLUKE ZA USVAJANJE FINANSIJSKOG IZVJEŠTAJA Poštovani akcionari, na donjem linku možete preuzeti Prijedlog odluke o usvajanju Finansijskog izvještaja A.D. „Romanijaputevi“ Sokolac za 2022. godinu.