• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

Poziv na XVIII Skupštinu akcionara

Na sjednici održanoj 28.05.2021. godine, Upravni odbor je donio odluku kojom saziva XVIII redovnu – godišnju skupštinu akcionara A.D. Romanijaputevi – Sokolac, koja će se održati dana 09.07.2021. godine (petak) u prostorijama Društva sa početkom u 12 časova. Predloženi Dnevni red i odluka o sazivanju se nalaze u prilogu: