• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

Poziv na XVII Skupštinu akcionara

Upravni odbor A.D. „Romanijaputevi“ Sokolac je na sjednici održanoj 15.7.2020. godine donio odluku kojom saziva XVII redovnu – godišnju Skupštinu akcionara A.D. „Romanijaputevi“ Sokolac.Ista će se održati dana 21.8.2020. godine (petak) u prostorijama Društva sa početkom u 12:00 časova. U prilogu Vam dostavljamo i dnevni red.