• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

Upravni odbor A.D. Romanijaputevi Sokolac, donio je odluku o zakazivanju Skupštine akcionara A.D. Romanijaputevi Sokolac.

Sjednica će se održati 29.05.2018 u 12:00 časova, u prostorijama Društva u Sokocu, Podromanija bb.

U prilogu se nalazi odluka i poziv za sazivanje Skupštine akcionara sa predloženim dnevnim redom.

Poziv za Skupštinu akcionara objaviće se u dnevnim listovima „Glas Srpske“ i „Nezavisne novine“, na internet stranici Banjalučke berze, internet stranici Društva, i na oglasnoj tabli društva.

Na ovom linku možete preuzeti materijal i dnevni red: Skupstina_akcionara_XV_2018_materijali