• Adresa: Podromanija bb
    71350 Sokolac, BiH

  • Telefon: +387 (57) 448 508
    romanijaputevi@gmail.com

  • Hvala za povjerenje koje ste nam poklonili u ovoj godini. Želimo vam puno sreće i uspjeha u novoj, 2018-oj.